شبکه هارمونی (ONE) و اجرای بروز رسانی Chainlink Bridge در 29 شهریور 1400

زمان مطالعه: 3 دقیقه شبکه هارمونی یا وان ONE قصد دارد با همکاری شبکه چین لینک در تاریخ 20 سپتامبر 2021 یا 29 شهریور

بیشتر بخوانید